sirac

İsmailağa Yayınevi manevi değerlerimizi neşretme ilkesiyle yayımcılık yapmak üzere kurulmuştur. Tesis edildiği günden beri Ehl-i Sünnet hassasiyetiyle müstakim bilgiyi okuyucularına ulaştırmayı hedefleyen bir menhec izlemektedir.

En değerli mirasımız olan kitaplarımızı İslama hizmet bilinciyle neşretmeyi görev edinen İsmailağa Yayınevi bu amaç doğrultusunda hazırlanan eserlerin ilmî ilkelere bağlı olarak yayımlanmasına son derece riayet etmektedir. Bünyesinde ilmî ve usûlî bakımdan ihtimâmla hazırlanan eserlerin aynı zamanda yüksek kalitede mizanpaj, tasarım ve baskı ile neşredilmesi için özveriyle çalışmaktadır.

Yayınevi, gerek Türkçe gerek Arapça olarak hazırladığı eserlerde istifadenin en üst seviyede olması için belirlediği menhecleri titizlikle uygulamaktadır. Türkçe eserlerde, her birinde farklı yöntemler belirlediği tercüme, tahkik ve teliften oluşan üçlü bir tasnif takip etmektedir. Tercümelerde, hitap edilen kesimin manâyı kolayca kavrayabilmesi için genele yönelik ve medresî metot gibi çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Arapça olarak yazılmış olan ve daha önce basılmamış olan eserleri, Arapça bilmeyenlerin de faydalanması için tercümeli ve tahkikli bir şekilde neşretmekte, yeni telif çalışmalarını her biri alanında uzman olan kişilerle gerçekleştirmektedir.

Arapça eserlerde daha önce basılmamış olan kitaplar ile tahkikli baskısı bulunmayan veya üzerine daha faydalı bir tahkik yapılacağı öngörülen kitapların neşri olmak üzere üçlü bir tasnif takip eden yayınevi, dünyanın farklı ülkelerinde bulunan birçok kütüphaneyi tarayarak en değerli nüshasını bulmaya azamî gayret gösterdiği çalışmalarda geleneksel ve güncel tahkik usullerini kullanmaktadır.

İsmailağa Yayınevi her geçen gün İslâm edebiyatına kazandırdığı eserlerle faaliyet göstermeye hızla devam etmektedir.

Alışveriş Sepetim